Annet
Åpen Artikkel
Nytt prosjekt vil forenkle hverdagen med NFC
2

Nytt prosjekt vil forenkle hverdagen med NFC

av Ørjan H Vøllestad12/07/2011

Nylig kom jeg over twitter-meldingen du ser under her, som omtalte ordene NFC, app og Nexus. Det vekket nyskjerrigheten min. Tidligere har Droidnytt skrevet om at fra og med Gingerbread ble NFC mulig i Android, så jeg kjente til hva NFC handler om og at det har først blitt tatt i bruk i Android. NFC er en forkortelse for Near Field Communication og muliggjør datakommunikasjon på kort avstand. Nesten som en videreutvikling av IR og Bluetooth. Du kan lese mer om det på wikipedia.

Etter å ha kontaktet Agres på Twitter, forklarte han meg at dette var snakk om et prosjekt som heter NFC City. Jeg søkte det opp, fant et nettsted på Universitetet i Tromsø og leste litt om det. Agres sa dessuten at jeg burde snakke med han som leder prosjektet, Anders Andersen for å få vite mer om det. Dette har jeg gjort og under kan du lese hva Anders svarte når jeg spurte han ut om dette prosjektet.

Anders er prosjektleder i NFC City. Prosjektet foregår på Universitetet i Tromsø (UiT) og har en egen nettside her.

Hva er egentlig NFC City?

– NFC city er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som delfinansieres av Norges Forskningsråd med 9,675 millioner kroner over VERDIKT programmet. NFC city var 1 av 21 prosjekter blant 181 søknader som fikk støtte fra VERDIKT i 2010. Det er nå i en tidlig fase og vil avsluttes sommeren 2014.

Hva er målet med prosjektet?

– Prosjektet NFC city har som målsetning å etablere et NFC økosystem, bestående av maskinvare og programvare, tjenester og brukere, nettverk og prosesser – som skal gjøre det mulig å eksperimentere med – og utnytte NFC-teknologi. Visjonen er at hverdagslige oppgaver kan forenkles gjennom enkel tilgang til tjenester fra mobiltelefoner med NFC.

Prosjektets visjon er å forenkle dagligdagse oppgaver gjennom bruk av NFC-tjenester. Den underliggende ideen er å eksponere brukerne for en rekke NFC tjenester innenfor et begrenset geografisk område – en «NFC by».

Hva ønsker dere å bruke dette til?

– For oss på Universitetet i Tromsø (UiT) som deltar i NFC city så er dette prosjektet viktig i vår forskningsfokus på fleksible applikasjonsplattformer i en mobil setting. For prosjektet som en helhet så ønsker vi å fremme bruken av NFC. I prosjektet vil brukere få tilgang til ulike typer tjenester (billettering, betaling, fysisk aksess, service discovery & informasjonsdeling) fra sin mobiltelefon og bli eksponert for disse innenfor et begrenset geografisk område – en NFC city. Dette vil bidra til å løse vranglåssituasjonen der mobiltelefonprodusenter, tjenestetilbydere og brukere venter på at andre skal ta et første steg, det vil si at manglende tilbud på NFC-telefoner hemmer utviklingen av tjenester og uten tjenester blir det liten etterspørsel etter nye NFC-telefoner.

Hvem står bak prosjektet?

– Prosjektet ledes av Telenor og inkluderer 8 partnere. Disse partnerene er Telenor, Cominor, DnBNOR, Doorstep, Fara, Statens Institutt for forbruksforskning, Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. Underveis vil det kunne bli aktuelt å inkludere nye partnere i prosjektet.

Blir det utprøvd i Tromsø på noen måter?

– Ulike typer tjenester vil utvikles og testes enkeltvis og mot slutten av prosjektperioden skal flere tjenester testes ut samtidig i NFC byen Tromsø. Disse inkluderer tjenester som billettering, betaling og fysisk aksess, men prosjektet vil også gi norske bedrifter et utprøvningssted for innovasjon av nye tjenester, funksjonalitet, brukergrensesnitt og forretningsmodeller.

Dette ligger lengere frem i tid, men allerede nå har vi startet med utvikling og testing av tjenester på UiT. Vi vil i sommer utvikle noen tjenester og applikasjoner på Android-plattformen som vil testes ut blant studenter på campus i tiden fremover. Med disse ønsker vi først og fremst og demonstrere anvendelse av NFC og utforske hvordan dette påvirker applikasjoner og brukeropplevelsen i en mobil setting. Disse applikasjonene inkluderer Spotify kontroller (overfør ditt ønske til en Spotify kø via NFC-tag), deling av bilder (til billedtjeneste via NFC-tag), opplasting av presentasjon (til skjerm/prosjektør identifisert ved en NFC-tag), og en kontekst-sensitive (hvor er du, hva studerer du, hvor er dine venner, osv) campus-guide integrert med sosiale medier (gjøre avtaler, dele informasjon).

Har dere noe i alpha eller beta som kan vises fram?

– Vi har tidlige versjoner av de tre første applikasjonene utviklet ved UiT: Spotify kontroller, deling av bilder og opplasting av presentasjon. (Bemerkning: Vi har ennå ikke lyktes å få sett på disse applikasjonene. Får vi tak på dem, skal vi skrive om dem her på droidnytt.)

Ved å utnytte eksisterende teknologier for å tilby NFC tjenester innen billettering, betaling og fysisk tilgang, skal prosjektet skape en arena der tjenester fra ulike leverandører kan kjøre selvstendig og med god brukervennlighet på samme mobile håndsett.

Noe annet dere vil si om prosjektet?

– Vel, her er en kort bekskrivelse av NFC fra et presseskriv ved lansering av prosjektet rett før jul:

NFC er en 2-veis kortdistanse radioteknologi som benyttes på avstander opp til 10 centimeter. Den er basert på RFID-teknologien og støtter overføringsrater på 106, 212, 424 eller 848 kbit/s. Formålet er levering av enkel, intuitiv og sikker kommunikasjon mellom elektroniske enheter, slik som mobiltelefoner. Data utveksles mellom to enheter som har NFC brikker når de bringes nært hverandre. I mobiltelefonen finnes både passiv brikke og leser. NFC kan operere i 3 modi: emulere plastkort, 2-veis kommunikasjon, lese/skrive informasjon. NFC og SIM spiller sammen og gir mange muligheter for tjenester basert på mobiltelefon: i) NFC brikker kan starte mobile applikasjoner (les, del, oppdag tjenester, …), og ii) NFC og SIM kort har samme funksjonalitet og sikkerhet som bankkort. Forventningene til NFC som mobilteknologi og mulighetene denne åpner for er store på verdensbasis.

Jeg ønsket å få tilsendt skisser, prøveversjoner av applikasjonene og skjermbilder, men det har jeg ikke lyktes å få tak i. Skulle jeg få det senere, vil jeg enten oppdatere denne artikkelen eller skrive en ny.

Kilder: nfccity på uit, twitter melding, wikipedia

0%
0%
0%
0%
0%
Om Forfatteren
Ørjan H Vøllestad

Ørjan var tidligere redaktør i Droidnytt, nå jobber han på Andøya Romsenter

Kommentarer

Skriv kommentar