Sikkerhet
Åpen Artikkel
Fra idé til ferdig konsept – trinn for trinn
0

Fra idé til ferdig konsept – trinn for trinn

av Ørjan H Vøllestad16/10/2011

Live Grønlien i Netlife Research skriver om å designe applikasjoner for nettbrett. Vi fikk lov å gjengi artikkelen i sin helhet her på Droidnytt

– Har du lyst til å prøve deg på å lage en app for nettbrett? Her er en trinn-for-trinn introduksjon som viser hvordan du kan gå fra idé til ferdig konsept.

Mitt første møte med Web2.0Expo i New York var workshopen Designing for Tablet Experiences med Henrik Olsen fra Hot Studios. Den ga meg en enkel og grei modell for hvordan man kan jobbe seg fra idé til konkret konsept for en app. Fra å definere ideen gikk vi videre til å se på brukerscenario, innhold og funksjoner før vi startet å lage mer konkrete skisser på skjermbilder og interaksjonsprinsipper.

Hva er den store ideen?

På dette trinnet definerer du hva som er problemet du ønsker å løse. Du ser også på primære og sekundære målgrupper for appen din, og hvor man skal bruke appen. Er dette noe man skal bruke hjemme eller på farten, og i hvilken situasjon? Ved å finne svar på disse tre spørsmålene ser du om appen en planlegger å lage faktisk har livets rett. Dekker den reelle brukerbehov, og tilfører den noe mer enn det en vanlig nettside kan gjøre? Hvis svaret på de siste spørsmålene er ja kan du gå videre i prosessen.

Når du har funnet ut om appen har livets rett ut fra brukernes behov må du vurdere hvordan du skal tjene penger på den. Hva er forretningsmodellen? Noen må betale for moroa, og hvis du ikke har noen ideer om hvem som skal dra opp lommeboka bør du stoppe her. Det er viktig å tenke gjennom betalingsmodellen, om det er selve appen som koster penger, om det er andre tjenester tilknyttet den man må betale for, eller om man kan finansiere utviklingen på andre måter.

Lag storyboard for brukerscenario

Her skal du tegne ut appen i bruk. Fokuser på brukssituasjonen, miljøet brukeren er i, hvilke behov som oppstår i situasjonen og hvordan appen skal dekke behovet. I workshopen valgte jeg å jobbe med et eksempelcase der man skulle lage en app for jobbsøkere. I scenarioet tegnet jeg ut prosessen fra man søkte jobb til man var ferdig med jobbintervjuet, og i hvilke situasjoner man hadde bruk for appen.

Å tegne ut scenarioet hjalp meg å tenke gjennom alle situasjonene hvor appen kunne være nyttig uten å gå for mye ned på detaljer. Vi skulle også tenke gjennom om man måtte være online for å bruke appen og om man trengte data fra andre enheter.

Finn ut hva som er kjernefunksjoner og beskriv innholdet i appen

Når du jobber med å lage en app er det viktig å begrense innholdet og ikke gape over for mye. I dette trinnet må du forsøke å finne ut hva som er de viktigste egenskapene og funksjonene appen skal ha og beskrive disse. Se også på hva som er det viktigste innholdet.

I mitt eksempel fant jeg ut at viktige funksjoner var å ha tilgang til data om jobbsøknader (CV, søknadstekst, stillingsutlysning), intervjuer(sted, tid) og personer(intervjuer, andre kontaktpersoner hos bedriften der du søker jobb) og muligheter til å legge inn varsler i forhold til avtaler og søknadsfrister. Innhold appen burde ha er blant annet kart, notater om de ulike jobbene og informasjon om kontaktpersoner.

Denne øvelsen var kanskje den jeg synes var minst konkret, og det ble litt vanskelig å ha et tydelig skille mellom funksjoner og innhold. Hovedpoenget er nok å liste opp de viktigste egenskapene du vil at appen din skal ha, og si litt om hvordan dette skal fungere uten å gå rett ned på skissenivå hvis tegning ikke er det du er mest komfortabel med.

Tegn ut kjernesidene

I dette trinnet går du i gang med å tegne ut noen av de viktigste sidene i appen. Her kan du konkretisere mer. Vis hvordan sidene og funksjonene fungerer i forhold til hverandre, eventuelt i kombinasjon med et flytdiagram som viser en oversikt over hvordan appen fungerer. I workshopen ble også vanlige interaksjonsprinsipper for nettbrett gjennomgått, og jeg forsøkte å tenke på hvilke prinsipper som ville fungere best for min app mens jeg jobbet med skissene.

Interaksjon på touchskjermer har vært et tema i flere foredrag her på Web2.0 Expo. Det jeg synes var mest spennende var Josh Clark (kommer på Yggdrasil i neste uke) som snakket om hvorfor “Buttons are a hack”. Som interaksjonsdesigner har man mange spennende muligheter på touchskjermer, og man kan ikke tenke på samme måte som når man jobber med en vanlig nettside.

Funker det?

Med tilsammen 40 minutters aktiv jobbing med de fire trinnene var jeg forbauset over hvor mange konkrete ideer jeg hadde fått ned på papiret, og at jeg faktisk hadde et (nesten) ferdig konsept for den appen jeg hadde jobbet med. Selvfølgelig krever det mye mer for å lage ferdig interaksjonsdesign til en app, men jeg synes trinnene som ble presentert gjorde det enkelt å komme seg raskt videre fra idé til noe mer konkret.

Det var også med på å sette fokus på det som er viktig når man designer for mobile grensesnitt, nemlig å tenke scenariobasert og fokusere på situasjonen brukeren er i der og da. Å tenke nøye gjennom hvordan man skal interagere med appen er også viktig med tanke på at touchskjermer ikke har like mange etablerte konvensjoner som vanlige nettsider.

[box_light]

Takk til Live Grønlien og hennes artikkel på iAllenkelhet, som er firmabloggen til Netlife Research. iAllenkelhet lager slanke, lettstelte og effektive interaktive løsninger som gjør at du oppnår dine mål og får fornøyde brukere.

[/box_light]

0%
0%
0%
0%
0%
Om Forfatteren
Ørjan H Vøllestad

Ørjan var tidligere redaktør i Droidnytt, nå jobber han på Andøya Romsenter

Kommentarer

Skriv kommentar